Tájékoztatás az önkormányzatokkal folytatott megegyezési folyamatról

BANONA közlemények
2018. 02. 16. – közlemény – A Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvány, kuratóriumi elnökén keresztül megtette konkrét, írásos megegyezési ajánlatát Balatonszőlős, Dörgicse, Pécsely és Vászoly község polgármestereinek címezve, a Pécsely, Iskola út 180. szám alatt található ingatlan használatára és vételi szándékára vonatkozóan - mely ingatlanban a BANONA fenntartásában működő Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola működik. Jelenleg a hivatalos válaszokra várunk, amint lesz fejlemény, közleményt adunk ki róla.
Read More

Személyi változás a BANONA kuratóriumában

BANONA közlemények
2018, február 10. – közlemény – Bárdi-Farkas János, a Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvány alapítója azonnali hatállyal visszahívta kuratóriumi tagi tisztségéből Marossy Endrénét. A visszahívás az alapítvány működését és a döntések meghozatalát nem befolyásolja. Az alapítvány képviseletét továbbra is az elnök, Tóthné Vidi Rita látja el. A kuratórium újra három főre növelése folyamatban van egy új kuratóriumi tag megbízásával. Ennek pontos időpontjáról és az új kuratóriumi tag személyéről aktuálisan tájékoztatni fogjuk az érdeklődőket.
Read More

Személyi változások a BWM iskolában

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola
BANONA infó 2018. 02. 09. – közlemény – A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában – Pécsely, Iskola út 180. OM azonosító: 202755 –, melynek fenntartója a BANONA, néhány személyi változás történt, és a jövőben történni fog. A változásban érintett munkavállalók munkáltatói jogkörét az iskola intézményvezetője gyakorolja. A személyi változások részleteire csak a személyiségi és adatvédelmi jogokat figyelemben tartva térhetünk ki: egy főállású tanár munkaviszonya, sorozatos vétségeket, és írásbeli figyelmeztetéseket követően felmondásra került. Helyére új pedagógus munkatárs felvételének szervezése el lett indítva a napokban. Továbbá önkéntes munkában nálunk dolgozó, egy fő tanerőt is el kellett bocsátani a közelmúltban, a törvényi előírások szigorodása miatt. Munkáját hamarosan új, főállású pedagógus fogja ellátni. A személyi változások okozta kisebb fennakadások természetesen folyamatukban kezelve vannak. A közeljövőben új igazgatóhelyettessel fog…
Read More