Az Év Széchenyi Vállalkozása 2018 különdíját a Báró Wesselényi Alapítványi Iskola kapta

Az Év Széchenyi Vállalkozása 2018 különdíját a Báró Wesselényi Alapítványi Iskola kapta

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola
A 2013-ban alapított Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola az elmúlt öt évben rendkívül progresszív fejlődésen ment keresztül, ami azzal járt, hogy a kezdeti tapasztalatok alapján, folyamatosan hajtottunk végre a működésünkben változtatásokat. A legfontosabb eredményünk az, hogy az állami előírásoknak megfelelő, egyszersmind korrekt elvárás rendszert teremtettünk. A tanulók, szülőik és az őket támogató tanárok számára is jól átlátható, könnyen kezelhető, az együttműködésre alapozó tudásbázist és értékelést alakítottunk ki. Az idei évben új épületbe költöztünk Balatonfűzfőn, mely adottságai révén már technikailag is ki tudja szolgálni azokat a modern oktatási formákat, melyet a jelenkori idők megkívánnak tőlünk, legyen ez a NAPOK (korábban egyéni tanrend) rendszer a hozzá tartozó konzultációs lehetőségekkel és projekt feladatokkal, vagy a vizsgák. Sok tanulónknak a fejlődését kísértük végig közösen az alsóbb évfolyamoktól a…
Read More

BWM 2018-as fenntartói értékelés

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola
Fenntartói értékelés 2018 A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (BWM) OM: 202755 pedagógiai-szakmai munkájának értékelése. A kezdetek A 2013-ban alapított Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola az elmúlt öt évben rendkívül progresszív fejlődésen ment keresztül, ami azzal járt, hogy a kezdeti tapasztalatok alapján, folyamatosan hajtottunk végre a működésében változtatásokat. A 2015/16-os tanévkezdésre megkértük és meg is kaptuk a középiskolára a működési engedélyt. Jelenleg szakgimnáziumi formában turisztikai ágazati szakképzéssel működünk. A tanulói létszáma eközben mára több mint 200 főre emelkedett csupán szülői szerveződések által. A tanulók a világ 13 országából 45 fővel, főleg külszolgálatot teljesítők, továbbá a Diaszpórából, a Magyarságuk megtartása érdekében vannak jelen iskolánkban. Az iskola több tanulója valamilyen sportágban bajnok, magas színvonalú sportoló hazai vagy külföldi keretek között.…
Read More

Tájékoztató a BWM jövőjéről – örömhír

BANONA közlemények, Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola
2018. 03. 12. - BANONA közlemény – Örömmel tájékoztatjuk a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóit, a szülőket és az iskola munkatársait és minden támogatónkat és a kedves érdeklődőket, hogy az iskola életében hamarosan nagyon pozitív, nagyon előremutató változás várható. A változást már sokan várták és az utóbbi hónapokban azon dolgoztunk gőzerővel, hogy ez a változás a 2018-2019-es tanévünket már biztosan érintse. Örömmel jelentem, hogy már a papírozások és a hivatalos elintézni valók zajlanak. A folyamatban lévő, Balatonszőlős, Dörgicse, Pécsely, Vászoly önkormányzatok iskolaépülettel kapcsolatos döntése ellen indított perünk végkimenetele nem érinti a változást, tehát az a per kimenetelétől függetlenül meg fog történni, végig fog futni, le fog zajlani. Az iskola működése a változás életbe lépéséig folyamatosan biztosított, és az új helyzettel már tényleg korlátlan…
Read More

Személyi változások a BWM iskolában

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola
BANONA infó 2018. 02. 09. – közlemény – A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában – Pécsely, Iskola út 180. OM azonosító: 202755 –, melynek fenntartója a BANONA, néhány személyi változás történt, és a jövőben történni fog. A változásban érintett munkavállalók munkáltatói jogkörét az iskola intézményvezetője gyakorolja. A személyi változások részleteire csak a személyiségi és adatvédelmi jogokat figyelemben tartva térhetünk ki: egy főállású tanár munkaviszonya, sorozatos vétségeket, és írásbeli figyelmeztetéseket követően felmondásra került. Helyére új pedagógus munkatárs felvételének szervezése el lett indítva a napokban. Továbbá önkéntes munkában nálunk dolgozó, egy fő tanerőt is el kellett bocsátani a közelmúltban, a törvényi előírások szigorodása miatt. Munkáját hamarosan új, főállású pedagógus fogja ellátni. A személyi változások okozta kisebb fennakadások természetesen folyamatukban kezelve vannak. A közeljövőben új igazgatóhelyettessel fog…
Read More

Nyílt levél a BWM iskola szülőinek, kollégáinak és mindenkinek

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola
Kedves Szülők, kedves Kollégák és kedves Mindenki! Mindannyian vegyes érzésekkel vártuk a 2018. január 25-ei tárgyalásnapot, és vele a másodfokú bíróság döntését arról a 2015-ben indított perünkről, melyben a Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvány (BANONA) felperesként, a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola és Szakgimnázium intézményünknek otthont adó iskola használati jogáért harcol. A pert indító álláspontunk szerint a négy tulajdonos önkormányzat jogellenesen, és szándékos ellehetetlenítési céllal mondta fel a használati megállapodást, és azért vittük perre az ügyet, mert egy percig sem akartuk a települési belviszályoknak kiszolgáltatni az iskolát. (tovább…)
Read More