Jó hírek a jövőről

Home / BANONA közlemények / Jó hírek a jövőről

Engedjétek meg, hogy a jövővel kapcsolatos céljainkat és terveinket bemutató írásomat kicsit messzebbről, a nem túl távoli múltból indítsam.

Az iskolánk – akkor még Életiskola néven – 2013 őszén indult, mely örömteli eseményt több mint másfél éves megfeszített, és sok ember összehangolt munkája előzte meg, hiszen egy iskolát létrehozni nem egy csettintésre történik, hanem rengeteg utánajárást, szervezést, bürokratikus eljárást, dokumentálást, és nem mellékesen engedélyeztetések sorát igényli.

Az izgalmas és mozgalmas szervezői évek után ott álltunk 2013 szeptemberében, mindössze 12 tanulóval – a működési engedélyt felmenő rendszerben kaptuk meg, ez az esetünkben azt jelentette, hogy az első tanévben 4 osztályba jártak a gyerekek –, de aztán napi rendszerességgel történtek az új beiratkozások. Szépen bővültünk, és tele voltunk hatalmas tervekkel, ezt tükrözte hűen az iskolánk névváltozása is. Életiskolából Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola lettünk. Közben újult meg a kuratórium is.

A 2013-2014-es év végét már 33 fős létszámmal zártuk, a 2014-es év elejét pedig már 100 gyerek kezdte meg nálunk – ekkor már a felső tagozat 4 évfolyamára is beiratkozhattatok hozzánk.

Az iskolaépületet az önkormányzat bocsátotta rendelkezésünkre, egy 2013-ban aláírt Használati megállapodás keretében, határozatlan időre, de kifejezetten addig, míg az iskolát fenntartó alapítvány az épületben köznevelési tevékenységet folytat. Az épületnek négy tulajdonosa van: Pécsely Önkormányzata, Balatonszőlős Önkormányzata, Dörgicse Önkormányzata, Vászoly Önkormányzata.

A 2014-es önkormányzati választásokig a négy tulajdonos önkormányzattal kifejezetten jó és közvetlen volt a kapcsolatunk. Ha nem is értettünk mindenben egyet, mindent meg tudtunk beszélni, és közös nevezőre tudtunk jutni.

  1. októberében önkormányzati választás zajlott Pécselyen is, és a polgárok új polgármestert választottak maguknak. Ekkor még nem sejtettünk semmit, mert az új polgármesterrel is jó volt a viszony.

Éppen ezért ért bennünket villámcsapásnál is nagyobb erővel a tény, hogy a négy önkormányzat, mindössze másfél hónappal a választások után, 2014. december 1-jén felmondta a Használati megállapodásunkat, gyakorlatilag indoklás nélkül.

Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy akkor már több mint 100 gyerek járt az iskolánkba, és rohamosan bővült a létszám, hiszen nem túlzás azt állítani, hogy világszerte jó a hírünk. Tanulóink a Föld minden pontján élnek, Ausztráliától kezdve, Brüsszelen át, az Egyesült Államokig.

A felmondás hatálya 2015. augusztus 31-e volt, ami azt jelentette az iskolánk számára, hogy vagy veszni hagyjuk, vagy harcolunk érte. Az, hogy egy iskolát átköltöztessünk máshová, szintén nem egy csettintésre zajlik, hanem sokszor ugyanúgy évekig tart, mint megalapítani.

Megfelelő ingatlant kell keresni, amire az Oktatási hivatal is engedélyt fog adni. Nem 12 gyerek volt már a sulinkban, hanem mire feleszméltünk a sokkból 2015 januárjára, már 150!

Akkor még nem tudtuk, hogy évekig tartó harc veszi kezdetét azzal, hogy a bíróságon támadjuk meg az önkormányzatok semmiből jött, indoklás nélküli felmondását, de most, 2018 májusából visszanézve már tény: a harc évek óta tart.

És az, hogy a „harc” szót használom a folyamat jellemzésére, az nem a véletlen műve. Ellenségeinknek sem kívánjuk azokat a csapásokat, amiket az önkormányzatokkal folytatott vitánk, és a velük szemben tanúsított állhatatosságunk hozott a fejünkre. Csak, hogy érzékeltessük a harcnemeket:

– Rendszeresen jelentek meg az iskolában és az alapítványnál a legkülönfélébb hatóságok és felügyeleti szervek, kevés kivételtől eltekintve mindig névtelen feljelentés nyomán. Ezek a hatóságok: Oktatási hivatal, Járási hivatal, Katasztrófavédelem, Magyar Államkincstár, Rendőrség (többször is), TEK, NÉBIH, NAV, stb. Bizonyos hatóságoknak néhány évente kötelezően törvényességi ellenőrzéseket kell folytatniuk az oktatási intézményekben, de nem havonta, és nem hetente.

– Voltak felügyeleti szervek, amik nem jöttek ki, mert a helyszíni ellenőrzés nem az ő reszortjuk, hanem a vezetőket rendelték be, mint például az Ügyészség – szintén feljelentés alapján volt lehetőségünk megtekinteni a Veszprémi vár szépségét a turistáktól rejtve maradó helyiségekben is.

– 2016-ban Pécselyi helymegjelöléssel, eleddig ismeretlen tettesek létrehoztak egy Pécsely Anzix nevű lejárató oldalt, ahol a tényektől való eltekintés küldetését igencsak komolyan véve, lejárató hadjáratot folytattak az alapítvány, az iskola, a vezetők, a tanárok, és unalmasabb óráikban a diákok ellen is. Ez az oldal a mai napig üzemel, immáron többszáz posztot a magáénak tudva, és kijelenthetjük, hogy ma, Magyarországon a rendőrség és a hatóságok tehetetlenek ezek ellen. Mi tudjuk, kik állnak az oldal mögött, a rendőrségi nyomozás még zajlik. Ez ügyben magánvádas perek is elindultak időközben, de mint már tudjuk, a bíróság malmai lassan őrölnek.

Mindezek ellenére az iskola folyamatosan működik, és a működését ezek a jelenségek nem veszélyeztették soha, egy pillanatra sem. Mindig, minden ellenőrzés egy megnyugtató határozattal zárult. Folyamatos és hivatalos bizonyítékaink vannak arról, hogy az iskolánk jogszerűen és törvényesen működik, mint ahogy az alapítványunk is. Az ürömben ezek számunkra fontos örömök.

A harc nem enyhült az évek során, hiszen még a KLIK is beszállt a négy önkormányzat oldalán a végső csatába, hogy ha a hatóságokkal nem sikerül bennünket ellehetetleníteni, akkor kerülő úton hátha megoldódik ez a problémájuk: az iskolaépületben, amit mi is megkaptunk használatra, egy KLIK fenntartású iskola is működik. Annak idején még szinte azonos volt a létszámunk, hiszen nálunk volt az indulásnál 12 gyerek, náluk meg 10 körüli volt a létszám, de azóta, nálunk 300 gyerek van, náluk pedig maradt a 8-10 fő. A KLIK ennek a 8-10 gyereknek hivatalos úton igényelt még két plusz tantermet tőlünk a saját céljaikra, azzal a nem titkolt szándékkal (erről jegyzőkönyv tanúskodik), hogy ha ez megtörténik, akkor a mi iskolánk működése ellehetetlenül, és akkor a Kormányhivatal visszavonja a mi működési engedélyünket.

Ennek a csapásnak is ellenálltunk.

A harc közben természetesen kerestük a lehetséges kitörési pontokat is. Sokan teszik fel a kérdést nekünk, hogy miért nem léptünk azonnal. Miért nem hagytuk ott Pécselyt azonnal? Miért nem költöztünk el azonnal?

Ennek három fő oka is volt:

  • Mi komolyan gondoltuk a hosszú távú terveinket, és nehezen eszméltünk fel a sokkból, hogy mások, amikor évtizedekre terveznek, akkor azt úgy értik, hogy „jövő évig”. Komolyan gondoltuk a felelősségünket is, amit vállaltunk az iskola létrehozásával, és működtetésével kapcsolatban.
  • Anyagi okokból kifolyólag sem volt egyszerű csak úgy hirtelen helyet váltani, mert rengeteg pénzt fektettünk abba, hogy a Balaton-felvidéken legyen az iskola, nem mellékesen sokan terveztek a családok közül is odaköltözni Pécselyre és a környékére – érthető is, hiszen gyönyörű hely.
  • A felmondás utáni években előkerült az önkormányzatok részéről az az indok, hogy személyes problémáik vannak az alapítvány Alapítójával, afféle kibékíthetetlen ellentétre hivatkoztak, elzárkózva az egyeztetésektől, a probléma megoldásától. Talán naivak voltunk, de azt gondoltuk, hogy az ilyen személyes ellentéteket egy jó beszélgetéssel, közös célok keresésével át tudjuk hidalni, sőt, meg is tudjuk szüntetni. Mára már számunkra is bebizonyosodott, hogy ez Pécselyen lehetetlen.

A pereskedéssel és a harccal párhuzamosan kerestük a lehetőségeket, és végre rá is leltünk egy ígéretesre.

Örömmel jelenthetem, hogy Balatonfűzfőn találtunk egy minden szempontból ideális helyet az iskola számára, és az épületben ezekben a percekben is folyik a felújítás, és az oktatási célokra való átépítés. Már hetek, sőt hónapok óta ezen dolgozunk, de a fentiek miatt reméljük, hogy megértitek, hogy miért nem verhettük nagydobra ezeket a jó híreket.

  1. május 31-ig kell beadni a működési engedély kérelmünket, amit meg is teszünk. Várhatóan, az ezzel kapcsolatos hivatalos procedúrák lezajlása után, nyár közepére megkapjuk a működési engedélyt, tehát semmi hivatalos akadálya nem lesz annak, hogy 2018 szeptemberére a teljes iskolát átköltöztessük Balatonfűzfőre.

Azok, akik tudnak az építkezésről és költözésről, már sorra kérdezik: Tudunk valamiben segíteni?

A válaszunk: Köszönjük, IGEN!
Minden segítő kéz, minden jó szándékú elme, minden csillogó szempár, és minden anyagi és nem anyagi természetű támogatás jól jön, és szívesen fogadjuk. Kaptunk már szakipari munkát felajánlásként, kaptunk már bútorokat, berendezési tárgyakat, projektort, függönyt, alapanyagot, kedvezményt. Mindenki úgy segít, ahogy tud.

Mindent köszönünk már előre is, nagy szükségünk van most azokra az erőkre, amik annak idején beindítani is segítettek az iskolát, és most az átköltözésnek is nagy hasznára lesznek.

Sokszor hallottuk még az iskolaalapítás során, hogy az első néhány év kritikus lesz. Az országban egyedülállóan kritikus első 5 évét zárjuk hamarosan az iskolának, amely események nem gyengítettek, csak megerősítettek bennünket.

Reméljük, hogy Balatonfűzfőn is velünk tartotok majd! A helyi érdekeltségű érintettekkel egyénileg fogunk egyeztetni a lehetőségekről és a kihívásokról, mint például az utazás témaköre. Senkit nem hagyunk magára.

2018 szeptemberétől egy konszolidáltabb, nyugodtabb, békésebb időszak következik az iskola életében, aminek lesznek apró és jól látható jelei is azon túl, hogy végre hazaérünk és otthonra lelünk.

Köszönjük az értő figyelmeteket! A gyerekekért, az ő boldog mosolyukért, a csillogó szemeikért érdemes csinálni!

Vidi Rita
Kuratóriumi Elnök

UPDATE: 2018. augusztus 31-étől hivatalosan és jogerősen is a 8184 Balatonfűzfő Nike krt. 2/3 szám alatt található a BWM iskola székhelye.