Közlemények

Home / Közlemények

Friss hír: az önkormányzatok megegyezési szándék nélkül kérelmezték a másodfokú per folytatását

BANONA közlemények
2018 március 9. - BANONA Közlemény - Az elmúlt percekben jutott a Kuratórium tudomására, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvány, és a négy alperesi önkormányzat - Balatonszőlős, Dörgicse, Pécsely, Vászoly - között folyó, már másodfokon zajló pert, az I-IV. rendű alperesek a megegyezési ajánlatunk figyelmen kívül hagyásával folytatni kívánják. A Veszprém megyei törvényszék végzése a másodfokú per folytatásáról>> Emlékeztetőül: A per a Báró Wessselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola által használt, Pécsely Iskola út 180. szám alatt található iskolaépület használatáról szól. 2014. december 1-jei, négy önkormányzati, közös testületi ülésükön az önkormányzatok indoklás nélkül, 2015. augusztus 31-ei hatállyal felmondták felmenő rendszerben indított, alig egy éves iskolánk épülethasználati megállapodását, ellehetetleníteni szándékozva ezzel az iskola működését. Nem hagytuk magunkat. A másodfokú bíróság javaslatára történő perszüneteltetésről>> A február…
Read More

Tájékoztató az önkormányzatokkal folytatott megegyezés jelenlegi állapotáról

BANONA közlemények
2018. március 1. BANONA közlemény - Tájékoztatásul közöljük az érdeklődőkkel, hogy a 2018. február 16-án a Balatonszőlős, Dörgicse, Pécsely, Vászoly településeknek a Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvány nevében küldött megegyezési javaslatunkra, mely a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola által használt pécselyi iskolaépület használatával kapcsolatos, és amelyre a Veszprém megyei másodfokú bíróság kérte a feleket, eleddig Dörgicse polgármesteri hivatala irányából érkezett hivatalos, szóbeli válasz, mely szerint a holnapi, 2018. március 2-ai testületi ülésen a testület tagjai beszélni fognak a témáról. A másik három önkormányzattól hivatalos válasz eddig nem érkezett. Előzmény: Tájékoztató az önkormányzatokkal folytatott megegyezés folyamatáról>> Update: A dörgicsei képviselőtestület 2018. 03. 06.-ára tette át a testületi ülés időpontját (frissítve: 2018. 03 .03. 12:29)
Read More

Tájékoztatás az önkormányzatokkal folytatott megegyezési folyamatról

BANONA közlemények
2018. 02. 16. – közlemény – A Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvány, kuratóriumi elnökén keresztül megtette konkrét, írásos megegyezési ajánlatát Balatonszőlős, Dörgicse, Pécsely és Vászoly község polgármestereinek címezve, a Pécsely, Iskola út 180. szám alatt található ingatlan használatára és vételi szándékára vonatkozóan - mely ingatlanban a BANONA fenntartásában működő Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola működik. Jelenleg a hivatalos válaszokra várunk, amint lesz fejlemény, közleményt adunk ki róla.
Read More

Személyi változás a BANONA kuratóriumában

BANONA közlemények
2018, február 10. – közlemény – Bárdi-Farkas János, a Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvány alapítója azonnali hatállyal visszahívta kuratóriumi tagi tisztségéből Marossy Endrénét. A visszahívás az alapítvány működését és a döntések meghozatalát nem befolyásolja. Az alapítvány képviseletét továbbra is az elnök, Tóthné Vidi Rita látja el. A kuratórium újra három főre növelése folyamatban van egy új kuratóriumi tag megbízásával. Ennek pontos időpontjáról és az új kuratóriumi tag személyéről aktuálisan tájékoztatni fogjuk az érdeklődőket.
Read More

Személyi változások a BWM iskolában

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola
BANONA infó 2018. 02. 09. – közlemény – A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában – Pécsely, Iskola út 180. OM azonosító: 202755 –, melynek fenntartója a BANONA, néhány személyi változás történt, és a jövőben történni fog. A változásban érintett munkavállalók munkáltatói jogkörét az iskola intézményvezetője gyakorolja. A személyi változások részleteire csak a személyiségi és adatvédelmi jogokat figyelemben tartva térhetünk ki: egy főállású tanár munkaviszonya, sorozatos vétségeket, és írásbeli figyelmeztetéseket követően felmondásra került. Helyére új pedagógus munkatárs felvételének szervezése el lett indítva a napokban. Továbbá önkéntes munkában nálunk dolgozó, egy fő tanerőt is el kellett bocsátani a közelmúltban, a törvényi előírások szigorodása miatt. Munkáját hamarosan új, főállású pedagógus fogja ellátni. A személyi változások okozta kisebb fennakadások természetesen folyamatukban kezelve vannak. A közeljövőben új igazgatóhelyettessel fog…
Read More

Nyílt levél a BWM iskola szülőinek, kollégáinak és mindenkinek

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola
Kedves Szülők, kedves Kollégák és kedves Mindenki! Mindannyian vegyes érzésekkel vártuk a 2018. január 25-ei tárgyalásnapot, és vele a másodfokú bíróság döntését arról a 2015-ben indított perünkről, melyben a Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvány (BANONA) felperesként, a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola és Szakgimnázium intézményünknek otthont adó iskola használati jogáért harcol. A pert indító álláspontunk szerint a négy tulajdonos önkormányzat jogellenesen, és szándékos ellehetetlenítési céllal mondta fel a használati megállapodást, és azért vittük perre az ügyet, mert egy percig sem akartuk a települési belviszályoknak kiszolgáltatni az iskolát. (tovább…)
Read More