Személyi változások a BWM iskolában

Home / Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola / Személyi változások a BWM iskolában

BANONA infó 2018. 02. 09. – közlemény – A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában – Pécsely, Iskola út 180. OM azonosító: 202755 –, melynek fenntartója a BANONA, néhány személyi változás történt, és a jövőben történni fog.

A változásban érintett munkavállalók munkáltatói jogkörét az iskola intézményvezetője gyakorolja.

A személyi változások részleteire csak a személyiségi és adatvédelmi jogokat figyelemben tartva térhetünk ki: egy főállású tanár munkaviszonya, sorozatos vétségeket, és írásbeli figyelmeztetéseket követően felmondásra került. Helyére új pedagógus munkatárs felvételének szervezése el lett indítva a napokban.

Továbbá önkéntes munkában nálunk dolgozó, egy fő tanerőt is el kellett bocsátani a közelmúltban, a törvényi előírások szigorodása miatt. Munkáját hamarosan új, főállású pedagógus fogja ellátni.

A személyi változások okozta kisebb fennakadások természetesen folyamatukban kezelve vannak.

A közeljövőben új igazgatóhelyettessel fog bővülni és erősödni a BWM csapata, a részletekről hamarosan beszámolunk.